Belevingscommunicatie volgens Marie Aubain

Bij beleveniscommunicatie gaat om het creëren van merkontmoetingen en merkervaringen en is er sprake is van een actieve dialoog tussen producent en consument. De onlosmakelijke woorden van Pine & Gilmore die dit proces goed verwoorden: "Tell me, I forget. Show me, I remember. Involve me, I understand." 

De uitdaging ligt in het creëren van een innovatieve en unieke experience. Beleveniscommunicatie bevat: flow, emotie, bonding, zintuiglijke onderdelen en infotainment. We kijken naar wat we zelf als consument zouden willen: we willen een unieke ervaring, iets tastbaars hebben, en je wilt er (psychologisch gezien) nog iets aan overhouden. Zorg ervoor dat de campagne een ‘tweede generatie experience’ is en dus zorgt voor interactie met de consument en dat er sprake is van co-creatie. 


De belevingsexperience-benadering is goed inzetbaar in communicatiecampagnes. Met name als je effecten wilt bereiken als: dat ga ik voortaan heel anders doen. Of: ik kijk nu heel anders tegen dit onderwerp aan. Of: dit merk vind ik nu echt sympathiek. Effecten die alleen te bereiken zijn als je mensen persoonlijk raakt. Inderdaad: via ervaring. Wij bouwen onze campagnes rond persoonlijke en memorabele contactmomenten. We zetten andere mediumtypen in (massamediaal, digitaal, print, PR) om de ervaring zo goed mogelijk te ondersteunen via voor- en nabeleving.

Wij creëren ervaringen op locaties in heel Nederland. Bijvoorbeeld brand experiences, musea, thematische attracties, tentoonstellingen, bezoekerscentra, inzendingen voor wereldtentoonstellingen, winkels, roadshows. Voor merken, musea, overheden en leisure. Uitgangspunt: we brengen merken, thema’s of verhalen tot leven door ze te laten beleven. Resultaat: meer waardering, meer begrip, meer fans.