Citymarketing

Wat is citymarketing?
Citymarketing is het marktgericht promoten van specifieke elementen of onderdelen in een gemeente of stad. Door citymarketing komt een stad (of deel van de stad) in de publiciteit en kan zich zo onderscheiden en profileren. Het doel van citymarketing is om de stad en/of gemeente aantrekkelijk te maken voor bewoners, bedrijven en in veel gevallen toeristen.

Door haar ervaring op het gebied van publieksevenementen werkt Marie Aubain steeds vaker samen met gemeente en/of overheid. Of het nu om de promotie gaat van een straat die lange tijd niet optimaal heeft kunnen functioneren (Utrechtse straat te Amsterdam) of om de burgers extra te informeren over de voortgang van een grootsproject (Noord Zuid lijn) of het stimuleren van woon/werk/winkel gebieden (oosterpoort Amsterdam). We kijken bij het organiseren of het evenement past bij de identiteit van de stad/gebied en identiteit van de bewoners, bedrijven, gebouwen, etc.

In het totaalaanbod van activiteiten nemen grote publieksevenementen een steeds grotere rol in, omdat evenementen naast vele bezoekers de stad ook landelijke aandacht van pers, radio en televisie krijgt en zo dus een sterk communicatiemiddel is. 

Marie Aubain richt zich metname op de creatieve invulling, begeleiding en uitvoering en maken daarvoor de weg vrij voor de afdeling communicatie om dit zo breed mogelijk uit te rollen. Het uiteindelijke doel is dat de boodschap/doelstelling een breed bereik krijgt.