out of the box denken volgens Marie Aubain

Een creatief evenementenbureau

No limits, geen kaders of grenzen. Niet in mogelijkheden of geld. Zo benaderen we de start van een nieuwe opdracht. Out of the box denken wordt heel veel en makkelijk gebruikt, echter het gegeven is: the harder you try, the less you accomplish". We zijn nu eenmaal gewend na te denken over dingen die we kennen. De kans is dan dus groot dat de creatieve bouwstenen vaak op eenzelfde wijze worden gestapeld.

Vandaar dat Marie Aubain als creatief bureau gebruik maakt van derden. Mensen uit geheel verschillende vakgebieden die het een uitdaging vinden om na te denken over het hoe in te vullen van een opdracht. Een fotograaf/filmer bedadert de opdracht ruimtelijk - inhoudelijk terwijl iemand met een pr/communicatie achtergrond de opdracht weer vanuit haar vakgebied zal benaderen. Omdat geen opdracht hetzelfde is, is Marie Aubain als creatief bureau in haar samenstelling dat ook niet.

Conclusie:
  • Geen grenzen, kaders of limieten.
  • Verplaats het denken over meerdere schijven en meerdere achtergronden.
  • Probeer bij het verbinden van de uitkomsten/resultaten niet te forceren, maar wacht en vertrouw erop dat het kwartje gaat vallen. Dan ontstaat een uitvoerbaar, effectief en origineel evenement.