Nieuwjaarsreceptie ja of nee?

In een poging de gemeentefinanciën op orde te krijgen schrappen steeds meet Gemeentelijke Colleges de nieuwjaarsreceptie voor ambtenaren. Een stevig staaltje ondoordachte symboolpolitiek.
 

De tekorten in de geenten zijn groot. Eén van de oplossingen wordt gevonden in het stevig snijden in het ambtelijk apparaat. Daar is niks mis mee. Het kan en moet de komende jaren met een kleinere overheid. De keuzen die veel gemeenten maken zijn helaas wel wat ongelukkig. Na de kansloze poging in het coalitieakkoord om de lonen van de ambtenaren voor vier jaar te bevriezen heeft het College nu bedacht dat de nieuwjaarsreceptie voor ambtenaren geschrapt moet worden. Symboolpolitiek van de bovenste plank die met een beetje pech zelfs averechts uitpakt.
 

Eén van de bezuinigingsdoelen op de gemeentelijke organisatie is zorgen dat er efficiënter gewerkt wordt: meer met minder. Prima doelstelling. Een basis-element in efficiënter werken is zorgen dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt.

Beter samenwerken, komt vooral tot stand als men elkaar kent. Echter, bij grote organisaties tussen de 1000 en 2000 mensen ontstaat efficiënter werken niet vanzelf. Dat moet je stimuleren en organiseren.

Een nieuwjaarsreceptie is een relatief goedkoop instrument om mensen dwars door de organisatie heen met elkaar in contact te laten komen. Het aardige van dit soort bijeenkomsten is dat mensen het de meeste tijd juist over Nijmegen en hun werk hebben. Dat is immers wat alle aanwezigen bindt.

Het schrappen van een nieuwjaarsreceptie levert bezuinigingstechnisch nauwelijks iets op en draagt zeker niet bij aan elkaar kennen en daarmee het efficiënter werken. Daarmee hoort dit soort symboolpolitiek in de categorie penny wise and pound foolish.