MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever

MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
Marie Aubain Teambuilding
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
MONSTERBOARD | Diamonds are 4-Ever
Muddy stuff

Resultaat

Nadat de medewerkers zich gedurende de dag hadden blootgesteld aan psygologische testen, fysieke inspanningen en ze natuurkrachten getrotseerd hadden, zag je letterlijk en firguurlijk de onderlinge band tot stand komen. In de weken nadien blijkt dat het inzicht dat gedurende het weekeinde is verschaft, zeer positief uitpakt zowel in effectiviteit als in resultaat in het dagelijks handelen en de aangeleerde vaardigheden.Referentie

Salasmanager België Guy Verstreate: "Perfect gecoördineerd, een veelzijdig en gevarieerd programma, afgestemd op onze internationale medewerkers."