VWS | Project obesitas

Resultaat

In grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waar obesitas als groot probleem ervaren werd, werden projecten gestart waarbij, op een meetbare wijze, de juiste, maar vaak moeilijk te benaderen, doelgroep betrokken en begeleid werd. Projecten als 'Ren je Fit' & 'Vet is Cool'  betekenden de aftrap voor een langdurend proces waar, in overleg met ouders, scholen en locale helden, de doelgroep werd aangezet tot een blijvende gedrag- eetverandering. Het resultaat is dat er nu een stuctuur ligt waarmee alle betrokken partijen blijvend mee kunnen werken.
Referentie

Wethouder Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid):"Marie Aubain is een perfecte teamspeler die op effectieve en creatieve wijze de zo verschillende doelgroepen aan het project weet te binden"